Team Parasport heeft een advies opgesteld aan het Hoofdbestuur om alle N-evenementen paratafeltennis tot en met februari 2021 te annuleren vanwege corona. Het Hoofdbestuur heeft dit advies in haar vergadering van 9 juli overgenomen.

Toelichting
– We kunnen in de huidige situatie niet de veiligheid van de spelers garanderen.
– Een groot aantal spelers in onze doelgroep behoort tot de risicogroep.
– Het lijkt ons onhaalbaar om bij paratoernooien te voldoen aan de huidige protocollen, met name als spelers niet in het speelveld zijn.
– De voorbereiding van de evenementen is te complex en heeft te veel onzekere factoren.
– Er is te veel onduidelijkheid over de benodigde protocollen voor deze doelgroep.

De Gevolgen
– Het ranglijstseizoen dat in juli 2019 gestart is en in maart 2020 stilgelegd is, wordt voortgezet vanaf maart 2021. Dus juli 2019 tot en met juni 2021 wordt gezien als 1 seizoen. Dit betekent dat in Amersfoort (oktober 2020), Weert (november 2020) en Zoetermeer (januari 2021) de pararanglijsttoernooien niet doorgaan. Ook de behaalde resultaten bij eventuele recreatieve toernooien tussen nu en 1 maart 2021 tellen niet mee voor de percentagelijst.
– De eindranglijst en de promoties/degradaties naar aanleiding van de behaalde percentages worden na het voorjaar van 2021 opgemaakt. We gaan dus in maart 2021 verder met de huidige tussenranglijsten en percentagelijsten. Er blijft de mogelijkheid voor tussentijdse promotie of degradatie. Hiertoe kan een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij Ineke de Graaf (teamparasport@tafeltennis.nl).

Alternatieve toernooien/wedstrijdaanbod
Sinds 1 juli 2020 is tafeltennis weer mogelijk bij de verenigingen. Het is ook de bedoeling dat de competitie en ander wedstrijdaanbod in het najaar weer op zullen starten. De maatregelen die we hierboven vermeld hebben betreffende N-evenementen paratafeltennis zijn extra zwaar. We hebben weloverwogen besloten om de pararanglijsttoernooien voorlopig van de kalender te halen en om ook de NK Para niet opnieuw te plannen in het najaar. We hopen echter dat de omstandigheden rondom het coronavirus zich zodanig ontwikkelen dat ook voor de meeste paratafeltennissers het spelen van wedstrijden weer mogelijk zal zijn. We gaan daarom stimuleren dat er laagdrempelig wedstrijdaanbod georganiseerd gaat worden en dat spelers hieraan deel gaan nemen.

Als er in november of januari alternatieve toernooien georganiseerd worden in Weert en/of Zoetermeer, dan hebben deze niet de N-status en tellen de resultaten dus niet mee voor de ranglijst en de percentagelijst. Vanuit de NTTB zullen we deze organisatoren wel ondersteunen. Ook andere vormen van wedstrijdaanbod willen we graag stimuleren. Denk hierbij aan de recreatieve toernooien die door sommige verenigingen jaarlijks georganiseerd worden, aan de initiatieven in de afdelingen Noord en Oost, het Jan Ubels wedstrijdaanbod en aan de RRT wedstrijden in ZuidWest.

Als er nieuwe initiatieven ontstaan om laagdrempelig/kleinschalig wedstrijdaanbod te organiseren zullen we deze ook stimuleren. Op deze manier hopen we dat onze parasporters toch wedstrijden kunnen spelen en elkaar weer kunnen ontmoeten. Dit geeft hen ook de kans om zich voor te bereiden op de voortzetting van het seizoen in maart 2021.

Let op!
Het is en blijft van belang om in te spelen op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en om de protocollen te blijven respecteren.