Itass’DTK heeft zich teruggetrokken uit de eredivisie heren en daarom is er één plaats vrijgekomen in de competitie voor het seizoen 2019/2020. De werkgroep eredivisie heeft besloten dat TTV Hercules de plek mag overnemen van de ploeg uit Klazienaveen.

De werkgroep eredivisie is te werk gegaan volgens het competitiereglement. Artikel CR 41, Promotie bij keuze, is van toepassing:

Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door de HCL vastgestelde regels zijn afgehandeld, in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen, bepaalt de HCL als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld.
Indien er in de landelijke klassen een of meerdere plaatsen vacant komen, bepaalt de HCL als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld.
1. Door plaatsing van jeugdteams vanuit de hoogste klasse van de landelijke jeugdcompetitie. Voor deze jeugdteams zijn de in artikel 40 lid 4 sub a. en b. opgenomen bepalingen van toepassing.
2. Door teams afkomstig van een andere lid-vereniging die in de direct voorafgaande competitie in de betreffende klasse uitkwamen en niet uit die klasse zijn gedegradeerd. De samenstelling van een dergelijk team dient identiek te zijn aan de samenstelling in de direct voorafgaande competitie.
3. Door plaatsing van nieuwe teams, mits deze naar oordeel van de HCL voldoende sterk zijn voor de betreffende klasse. De HCL kan voor de landelijke damescompetitie besluiten het aantal teams in de klasse waarin een nieuw damesteam wordt geplaatst te vergroten.
4. Door degradatie(s) ongedaan te maken, mits geen sprake is van verzwakking van de betreffende teams. Als eerste komen hiervoor in aanmerking de uit de betreffende klasse gedegradeerde teams die volgens de teamopgave voor de nieuwe competitie de sterkste teams zijn.
5. De HCL bepaalt de wijze waarop de sterkte van de teams wordt vastgesteld en bepaalt per competitie de volgorde van de teams die in aanmerking kunnen komen voor het opvullen van de vacante plaats(en).
Punten 1 en 2 zijn niet van toepassing.

Gewogen rating

De werkgroep heeft de aanvragen voor eredivisie van de aangemelde teams gewogen op basis van gemiddelde rating.
1. 2162 Hercules 1 (Wiemer, Keen, Sedigh, Aalders, Brinkhoff, Bosman, Pastoors)
2. 2138 Westa 1 (Reinholds, Sliepen, Berben, Moris, Liu)
3. 2092 Klimaatgroep Stars 1 (v.d. Lee, Rengers, van Schaik, Tammenga)
4. 2085 Scyedam 1 (Smajic, Bastiaansen, Baart, v.d. Heide)

De conclusie: Alles overwegende heeft de werkgroep besloten de opengevallen plek in de eredivisie voor het seizoen 2019/2020 toe te wijzen aan Hercules.

(Foto: Hercules 2018/2019)