Op de nieuwe opzet van de Masters kwam kritiek uit de hoek van een aantal A-spelers. Terechte kritiek, want zij gaven aan dat voor de spelers die niet in aanmerking zouden komen voor deelname, er eigenlijk nog maar 1 A-toernooi is, namelijk het NK (A).

Laurens Tromer won de Masters voor de derde keer op rij

 

 

Achtergrond waren de vier gereserveerde invitatieplekken voor buitenlandse spelers, waardoor het aantal beschikbare plekken voor Nederlandse spelers lager zou zijn. De keuze voor deze invitatieplekken was een gevolg van de evaluatie van verleden jaar. Veel spelers (53% van de respondenten) gaven aan dat het deelnemersveld verbetering behoefde. Zo stroomden er in 2018 zeven spelers uit de Jeugdmasters door naar het herenspeelveld, bijna een kwart van de deelnemers. Het uitnodigen van goede buitenlandse spelers was een manier om daarop in te spelen en sloot bovendien aan op de ambitie van Scylla en een belangrijke partner van de Masters: Topsport Leiden.

Doordat echter veel A-spelers die speelgerechtigd zijn zich niet aanmelden, kon uiteindelijk een groot deel van de A-spelers meedoen. Iets wat de organisatie uit ervaring al wist. Omdat echter de meeste spelers zich niet afmelden (ondanks verzoek daartoe), moet de organisatie wachten tot de inschrijfdeadline is verlopen, voor nieuwe spelers kunnen worden uitgenodigd. Ook de nieuw uitgenodigde spelers melden zich niet allemaal af, waardoor de laatste spelers kort voor het toernooi pas een uitnodiging ontvangen. Het is begrijpelijk als zij daar dan niet meer op ingaan.

In onderstaande grafieken is te zien om welke aantallen het gaat.

Bij de heren zijn uiteindelijk 47 uitnodigingen verzonden, waarvan maar 16 spelers zich hebben aangemeld. Daardoor was het toernooischema niet eens vol. Maar liefst 22 spelers laten niets van zich horen, waardoor lager geplaatste spelers langer moeten wachten op een uitnodiging.

Bij de dames zijn er minder uitnodigingen nodig geweest om het speelveld te vullen, maar ook daar weinig afmeldingen: slechts twee.

Deze getallen en de vooraf geuite kritiek zijn reden voor een grondige evaluatie. A-spelers geven enerzijds aan meer toernooien te willen en niet ‘gestraft’ te willen worden voor het behalen van een A-licentie. Anderzijds is de animo om in te schrijven voor de toernooien die er wel zijn, beperkt.

A spelers die mee willen denken en werken aan een verbeterde opzet voor de toekomst zijn meer dan welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden per email.