Midstars organiseert op 20 augustus a.s een trainingsdag voor de jeugd

Lokatie: sporthal TTV Midstars, Coendersweg 15a, 9991 CC Middelstum

De trainingen staan onder leiding van oud bondscoach Anne Vlieg.

Dagindeling:

  • 13:00 tot 14 uur training
  • Pauze
  • 14:30-15:30 uur training
  • 16:00 uur pannenkoeken eten
  • 16:30 uur ‘meet and greet’ Nederlands team
  • 17 uur finale Top20

Kosten € 50,-
inclusief gratis Bidon en pannenkoeken
Graag overmaken op:
NL70RABO0342204319
t.n.v. Penningmeester Midstars

Opgave via de secretaris van Midstars

Zie ook de bijlage

Top20 trainingsdag jeugd