Door de Corona pandemie zijn vele toernooien en evenementen inmiddels geannuleerd of uitgesteld. Met de huidige ontwikkelingen en de door de overheid op 13 oktober aangekondigde, verscherpte maatregelen blijft de tafeltenniskalender een lastig te leggen puzzel. Dit heeft ook zijn weerslag op het NK tafeltennis en de Masters.

NK
Op de oorspronkelijke datum van het NK tafeltennis, 6 & 7 maart 2021, heeft de ITTF het WK Teams neergezet. Europese bond ETTU heeft als reactie daarop de Europese landen aanbevolen met hun Nationale Kampioenschappen naar het weekend van 30 & 31 januari te gaan. Omdat het Hoofdbestuur i.v.m. Corona de kans groter acht om later in het seizoen een volwaardig(er) NK tafeltennis te kunnen organiseren, heeft het in haar vergadering van 15 oktober besloten het NK naar 12 & 13 juni te verplaatsen. Deze datum is inmiddels afgestemd met de Zwolse gastheer Landstede Sportcentrum en de organiserende vereniging Tafeltennis Zwolle. Welke side-events er op dat moment aan het NK gekoppeld kunnen worden is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat in ieder geval het Jeugdklassentoernooi en NK Bedrijfstafeltennis gekoppeld blijven.

Masters
Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergadering tevens aangegeven het vrijgekomen weekend in januari te willen gebruiken voor de Masters, met op zaterdag 30 januari de Jeugdmasters en op zondag 31 januari de finaleronde van de Masters. Om een brede groep spelers de mogelijkheid te geven deel te nemen is het uitgangspunt om, indien dit onder de op dat moment geldende maatregelen mogelijk is, eind december een voorronde op verschillende verenigingslocaties te organiseren.

Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de input van spelers, coaches en clubs, waartoe eind vorig jaar is opgeroepen. Zodra meer bekend is over de opzet van de Masters (en het NK) zullen we hierover berichten. De ontwikkelingen rondom Corona spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol, waardoor we nog geen definitieve opzet kunnen presenteren.