Revalidatiecentra en Speciaal onderwijs

Tafeltennis wordt op veel verschillende plekken gespeeld, niet alleen op het pleintje buiten en op de vereniging, maar ook op revalidatiecentra en in het speciaal onderwijs. Om tafeltennis op deze plaatsen meer onder de aandacht te brengen heeft de Tafeltennisbond twee programma’s ontwikkeld: één voor revalidatiecentra en één voor het speciaal onderwijs.

 

Tafeltennis op het revalidatiecentrum

Tafeltennis is een sport die veel gespeeld wordt in revalidatiecentra omdat tijdens het spelen de vijf fysieke basiseigenschappen: coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid worden getraind.

De Tafeltennisbond heeft twee programma’s ontwikkeld waarmee tafeltennis op het revalidatiecentrum wordt gestimuleerd. In het eerste programma ‘Tafeltennis als revalidatiesport’ wordt tafeltennis gezien als middel om met plezier te revalideren.  Het tweede programma ‘Tafeltennistraining op het revalidatiecentrum’ richt zich juist op het aanleren van de tafeltennistechniek. Beide programma’s omvatten een startworkshop, de lesmap paratafeltennis en de toolkit met materialen.

Het programma ‘Tafeltennis als revalidatiesport’ is te gebruiken door professionals die tafeltennis beter en effectiever in willen zetten tijdens de revalidatie van hun cliënt. In het programma worden oefeningen beschreven en op welke manier deze het best uitgevoerd kunnen worden uitgevoerd om de revalidatie zo effectief mogelijk te maken. De aanwijzingen die bij de oefeningen gegeven worden zijn puur gericht op het optimaal revalideren en niet op het optimaal aanleren van de tafeltennistechniek.

Ook het programma ‘Tafeltennistraining op het revalidatiecentrum’ richt zich op deze doelgroep. In tegenstelling tot het eerste programma staat tafeltennis als sport hier wel centraal. In het programma wordt bijvoorbeeld uitgelegd op welke verschillende manieren het bat vastgehouden kan worden, welke slagen er zijn en met welke effecten er gespeeld wordt. Tevens worden oefeningen en tips gegeven waarbij deze verschillende onderdelen kunnen worden getraind. Op deze manier wordt de overstap naar de tafeltennisvereniging vergemakkelijkt. De revalidant weet immers al een beetje wat hij of zij kan verwachten.

Ook voor trainers, die interesse hebben in training geven aan mensen met een lichamelijke beperking, is het programma interessant. Het programma maakt voor hen inzichtelijk hoe ze oefeningen aan kunnen passen voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Workshops
Om kennis met elkaar te delen en een netwerk op te bouwen, organiseert de Tafeltennisbond diverse workshops ‘Paratafeltennis op het revalidatiecentrum’. Deze workshop is speciaal opgezet voor medewerkers van de centra, bewegingsagogen en fysiotherapeuten van andere vestigingen en tafeltennistrainers.  

 

 

Speciaal Onderwijs: Table Heroes

Table Heroes is het programma van de Tafeltennisbond dat kinderen uit het speciaal onderwijs kennis laat maken met tafeltennis. Net zoals Table Stars @school werkt Table Heroes met leskaarten met daarop verschillende stations waar kinderen op een speelse wijze tafeltennisvaardigheden oefenen. De oefeningen zijn zo gemaakt dat de succesbeleving door de kinderen groot is.

 

De oefeningen zijn opgedeeld in kleuren. Elke kleur is geschikt voor een bepaalde groep kinderen. Uiteraard is het aan de trainer of docent om in te schatten welke kinderen welke oefeningen kunnen doen.

Op elke leskaart staat beschreven hoe de oefening makkelijker of moeilijker gemaakt kan worden zodat elk kind met succes de oefening kan uitvoeren. Tevens zijn de oefeningen geschikt voor zowel kinderen in een rolstoel als kinderen die lopen of staat de aangepaste oefening voor kinderen in een rolstoel op de leskaart.

  • Groene oefeningen: geschikt voor zeer moeilijk lerende kinderen en/of kinderen met een meervoudige beperking (cluster 3)
  • Gele oefeningen: geschikt voor kinderen met leerachterstanden en mensen met een verstandelijke beperking
  • Blauwe oefeningen: geschikt voor kinderen met gedragsproblemen (cluster 4)
  • Extra oefeningen: aan de trainer of docent om in te schatten welke oefeningen voor welke kinderen geschikt zijn​

Voor verenigingen die met Table Heroes aan de slag willen gaan heeft de Tafeltennisbond een lesmap met alle Table Heroes leskaarten. Informatie over de lesmap is te verkrijgen bij Marthijn van der Wal.

Bekijk Table Heroes leskaarten.

Bij TTV Swift uit Deventer wordt door een groep spelers met een verstandelijke beperking wekelijks met veel plezier getafeltennist. Dat is niet alleen goed en leuk voor hen, maar ook voor de vereniging. Bekijk hieronder hoe ze dit aanpakken.