Spelregels Para-tafeltennis

Para-tafeltennis is tafeltennis voor mensen met een beperking, ook wel bekend als aangepast sporten. De beperking kan lichamelijk en/of verstandelijk zijn.

Steeds meer para-tafeltennissers nemen deel aan de diverse competities van de NTTB en er zijn ongetwijfeld valide tafeltennissers die al gespeeld hebben tegen een para-tafeltennisser of dat binnenkort gaan doen.

Onze ervaring is dat bij diverse spelers de kennis van de van toepassing zijnde, aparte regels voor wedstrijden waarin mensen met een beperking spelen, niet altijd aanwezig is.

Hoewel bij para-tafeltennis grotendeels dezelfde spelregels worden gehanteerd als in het ‘reguliere’ tafeltennis zijn er in een paar gevallen toch andere spelregels. Bijvoorbeeld: bij het spelen tegen een opponent in een rolstoel moet bij de service de bal (indien deze uit zou rollen) via de achterlijn de tafel verlaten? Zo niet is dit een let, tenzij de speler besluit om de bal te spelen, dan gaat de rally gewoon door. Als een van de spelers in een rolstoel zit hoeft er bij het dubbel niet om en om gespeeld te worden. En zo zijn er nog een paar aangepaste regels.

Deze spelregels zijn HIER te vinden.

 

Dispensatie spelregels voor Para-tafeltennissers in Nederland

Omdat er spelers zijn die vanwege hun beperking zich niet kunnen houden aan de officiële regels maar toch gewoon willen spelen, wordt er door een commissie bekeken op welke manier zij dan wel de spelregels kunnen volgen, zij het met een aanpassing en/of dispensatie.
Een speler kan dan een aanvraag indienen voor dispensatie op een of meerdere spelregels, de speler krijgt in zo’n geval na beoordeling door de commissie een spelerskaart die getoond kan worden aan de tegenstander.

De aanpassingen of dispensaties die op de kaart staan vermeld kunnen tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als de speler zich fysiek ontwikkelt.

Uitgangspunt is het hanteren van de officiële spelregels, waarbij een speler geen voordeel mag hebben van zijn of haar beperking, maar deze beperking ook geen belemmering is om te spelen.

Documenten
Aanvraagprocedure dispensatie spelregels voor paraspelers in Nederland
Aanvraagformulier dispensatie spelregels voor paraspelers in Nederland

Para-Tafeltennis Dispensatiecommissie
Saskia Meijer, Frank Breg, Gerard Dijkland, Albert Rooijmans