Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,

In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging geïnformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden hierin de richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen overgenomen.

Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden. Het Hoofdbestuur is vandaag (dinsdag 24 maart – red.) (digitaal) bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:

  • De landelijke voorjaarscompetitie wordt beëindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
    Wij gaan ervan uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;
  • Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen;
  • Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);
  • In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;
  • Afdelings Leden Vergaderingen (ALV’s) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALV’s van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum ná 1 juni 2020;
  • Als verenigingen in financiële problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.

Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u, als afdeling en vereniging maar niet in de laatste plaats u als lid, behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Het Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door het wegvallen van barinkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.

Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.

Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: “De NTTB dat zijn wij samen”. Dit motto heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere  betekenis. Juist nu, op de momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en niet in de laatste plaats op onze manier van leven.

We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen “samen kan doen”. Onze sport  leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen. Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.

Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.

Want:  DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.

Namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons
Uw Voorzitter