Update 16 maart

De NTTB volgt het advies van NOC*NSF rondom de perikelen omtrent het coronavirus. De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet getafeltennist kan worden in alle Nederlandse competities. Het kabinet heeft zondag 15 maart tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor alle tafeltennisclubs. Het advies van de NTTB is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen.

Trainingen
Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten tot 6 april.

Aanleiding voor al deze beslissing zijn de maatregelen genoemd tijdens de persconferentie op donderdagmiddag 12 maart van minister-president Rutte, minister Bruins en directeur Jaap van Dissel van het RIVM rondom COVID-19. Een aantal zaken op een rijtje die ze benoemden:

  • evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast in heel Nederland
  • blijf thuis als je enige symptomen vertoond die kunnen wijzen op het coronavirus. Neusverkoudheid, hoesten en koorts zijn symptomen.
  • mijdt sociale contacten
  • werk thuis
  • maatregelen gelden tot 6 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op en raken velen, waaronder uiteraard ook de sport en de sporters. Wij baseren ons op de informatie en adviezen van het RIVM om de verspreiding van het virus te vertragen, te beperken en indien mogelijk te voorkomen. De adviezen van het RIVM blijven uiteraard van kracht en inmiddels zijn ook aanvullende maatregelen/adviezen uitgevaardigd. Deze zijn:

– Geef elkaar geen handen. Ook het voorgestelde “elleboogstoten” is niet handig, aangezien ook wordt geadviseerd om in de elleboogplooi te niezen en te hoesten.
– Gebruik geen pennen, handdoeken e.d. van elkaar.
– Houd afstand van elkaar: het virus wordt immers via de waterdruppeltjes in de lucht op anderen overgebracht. Bij uitademen en praten worden deze druppeltjes in de lucht geblazen.

Zoals u ongetwijfeld bekend is heeft de overheid met het oog op de uitbreidende aantallen besmettingen aangegeven dat met name inwoners van Brabant zo veel als mogelijk thuis moeten werken indien dat mogelijk is en zo veel als mogelijk contacten moeten mijden. Ook wordt geadviseerd om drukke plaatsen zo veel als mogelijk te vermijden. De veiligheidsregio’s van de provincie Noord Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Wij gaan ervan uit dat inwoners/spelers van afdeling ZuidWest aan deze oproepen gehoor geven.
In het verlengde hiervan hebben de competitieleiders in afdeling ZuidWest aangegeven dat alle wedstrijden van de komende week van de afdelingscompetitie worden verplaatst. De betreffende verenigingen in de afdeling hebben hierover rechtstreeks bericht ontvangen.

Indien u vragen heeft inzake de afdelingscompetitie kunt u deze stellen aan de betreffende ACL en AJCL.