Op woensdag 27 maart geeft Bettine Vriesekoop als ambassadeur van de Nederlandse Tafeltennisbond het startschot voor “Oldstars Tafeltennis” in Vries (Drenthe). Nadat het Ouderenfonds in 2013 het Oldstars walking football introduceerde als een speciaal aangepaste variant van voetbal voor de oudere doelgroep, volgen in 2019 een aantal andere sporten. Tafeltennis komt daar nu bij.

Tafeltennis is een sport die in veel opzichten geschikt is voor de doelgroep. De sport wordt door veel liefhebbers tot op oudere leeftijd beoefend. Maar ook nieuwe spelers kunnen relatief makkelijk aan de sport beginnen, de drempel om een potje pingpong te spelen is laag! Bovendien heeft vrijwel iedereen het spel wel eens gespeeld.

Bettine: “Tafeltennis is een van de meest geschikte sporten voor ouderen. Op een laagdrempelige manier train je je fijne motoriek, je balans en aanpassingsvermogen. In China spelen ouderen massaal tafeltennis in de parken om gezond te blijven en zorgkosten te beperken.”

De missie van het Ouderenfonds is om sportverenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer ouderen-vriendelijke sportomgeving. Samen verbeteren we de vitaliteit van ouderen, moedigen we sociale contacten aan en laten we verenigingen met een ander oog naar ouderen kijken.  Tafeltennis is niet het doel maar een middel om op latere leeftijd lenigheid, conditie, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid te (blijven) ontwikkelen. Tafeltennis kan bovendien niet alleen op motorisch vlak gezondheidsvoordelen opleveren, maar ook op het cognitieve vlak, met name voor ouderen.

We starten met een aantal pilots bij tafeltennisverenigingen, waarvan de eerste bij TTV Vries. Uiteindelijk hopen we, net zoals Oldstars walking football in zes jaar is gelukt, te komen tot een landelijke spreiding van specifiek aanbod voor de ouderendoelgroep.

https://oldstars.nl/nu-ook-oldstars-tafeltennis-met-bettine-vriesekoop/